Tag Archives: nimi

Modlitwa o wstawiennictwo świętego patrona

Modlitwa o wstawiennictwo świętego patrona

Modlitwa o wstawiennictwo świętego patrona Święty Patronie mój, dziękuję Ci za dotychczasową opiekę, jaką mnie otaczałeś i błagam Cię nie wypuszczaj mnie nadal z Twojej opieki łaskawej. Bądź przed tronem Boga wszechmogącego moim orędownikiem i uproś mi przebaczenie grzechów, w które tak często wpadam, wypraszaj obfite łaski, abym nimi wspomożony mógł zwyciężyć wszystkie pokusy świata i postępować na drodze cnót, którymi Ty za życia jaśniałeś.…

Do Maryi

Do Maryi O czcigodna Królowo nieba i Pani Aniołów, Ciebie, która otrzymałaś od Boga moc i misję zmiażdżenia głowy szatana, prosimy pokornie, abyś zesłała nam niebiańskie zastępy, aby na Twój rozkaz przepędziły złe duchy, walczyły z nimi wszędzie, stłumiły ich śmiałość i zepchnęły je do otchłani.…

Czuwania Modlitewne Pomocy Kościołowi w Potrzebie

Czuwania Modlitewne Pomocy Kościołowi w Potrzebie 14.09.2010 ?Nasi prześladowani Siostry i Bracia są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru” (o. Werenfried van Straaten) Czuwania modlitewne, których patronem Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie uczyniło bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, są integralną częścią misji, jaką PKWP ma do spełnienia w świecie.…
Top