Tag Archives: obie

Ach, ubogi żłobie

Ach, ubogi żłobie

Ach, ubogi żłobie 1. Ach ubogi żłobie, ? cóż ja widzę w Tobie? ? Droższy widok, niż ma niebo, ? w maleńkiej osobie. ? Droższy widok niż ma niebo w maleńkiej osobie. 2. Zbawicielu drogi, ? takżeś to ubogi! ? Opuściłeś śliczne niebo, ?…

Anioł pasterzom mówił, Chrystus się wam narodził

Anioł pasterzom mówił: Chrystus się wam narodził w Betlejem, nie bardzo podłym mieście, narodził się w ubóstwie Pan wszego stworzenia. Chcąc się dowiedzieć tego poselstwa wesołego, bieżeli do Betlejem skwapliwie, znaleźli Dziecię w żłobie, Maryję z Józefem. Taki Pan chwały wielkiej uniżył się Wysoki; pałacu kosztownego żadnego nie miał zbudowanego Pan wszego stworzenia.…

Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi

Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, ciemna noc w jasności promienistej brodzi. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują: Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli, aby do Betlejem czym prędzej pobiegli, bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel.…

Hej, w Dzień Narodzenia Syna Jedynego Ojca Przedwiecznego, Boga prawdziwego

Hej, w Dzień Narodzenia Syna Jedynego Ojca Przedwiecznego, Boga prawdziwego: Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy. Hej kolęda! Kolęda! Panna porodziła niebieskie Dzieciątko, w żłobie położyła małe Pacholątko. Pasterze śpiewają, na multankach grają. Hej kolęda! Kolęda! Skoro pastuszkowie o tym usłyszeli, zaraz do Betlejem czem prędzej bieżeli.…

Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki

Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. Powitajmy Maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Witaj, Jezu ukochany, od patryjarchów czekany, od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony. Witaj, Dziecineczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie. Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy.…
Top