Tag Archives: oddaj

Modlitwa codzienna o opiekę do świętego Judy Tadeusza

Modlitwa codzienna o opiekę do świętego Judy Tadeusza

Modlitwa codzienna o opiekę do świętego Judy TadeuszaŚwięty Judo Tadeuszu, potężny mój Obrońco i opiekunie, w trosce i opuszczeniu oddaję się Twej cudownej opiece. Wdzięczny Ci jestem za wszystkie łaski, jakie dla mnie już wyjednałeś, a proszę Cię, nadal wspieraj mnie w pracy, pocieszaj w smutku, strzeż przed pokusą.…

Modlitwa codzienna o opiekę do Św. Judy Tadeusza

Modlitwa codzienna o opiekę do Św. Judy Tadeusza Święty Judo Tadeuszu, potężny mój Obrońco i opiekunie, w trosce i opuszczeniu oddaję się Twej cudownej opiece. Wdzięczny Ci jestem za wszystkie łaski, jakie dla mnie już wyjednałeś, a proszę Cię i nadal wspieraj mnie w pracy, pocieszaj w smutku, strzeż przed pokusą.…

Akt poświecenia i odnowienia profesji zakonnej Sióstr Antonianek

Akt poświecenia i odnowienia profesji zakonnej Dziękujemy Ci również Boże, że obdarzyłeś na powołaniem zakonnym, abyśmy w zakonie całkowicie się Tobie poświęciły, żyjąc według Ewangelii św. Teraz każda z profesek odnowi swoją profesje zakonną, która jest uwieńczeniem chrztu świętego. Te zaś, które nie złożyły profesji, będą Cię Boże prosić o łaskę dobrego przygotowania na tę chwilę.…

Modlitwa poranna do świętego Józefa

Modlitwa poranna Święty Józefie, mój najmilszy Opiekunie, w poranek dzisiejszego dnia oddaję się pod Twoją szczególną opiekę. Dopomóż mi w pracy i w spełnianiu moich obowiązków, broń od grzechu, uproś mi potrzebne cnoty, zachowaj od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Błagam Cię, święty Józefie, czuwaj nade mną, abym zawsze szedł drogą cnoty, a nigdy nie zbaczał na drogi występku.…
Top