Tag Archives: Ojcze

Na swojej dłoni

2.Przychodzisz do nas w radości i smutku, ? dajesz pociechę i uczysz mądrości.? Przez doświadczenie objawiasz wierzącym ? Twoje oblicze. Wielbimy Ciebie w naszej codzienności ? Ojcze, i Synu i Duchu Najświętszy. ? A Ty w nas pomnóż nadzieję i wiarę w pełni miłości.…

Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa według św. Ojca Pio

Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa według św. Ojca Pio1. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: ?Zaprawdę powiadam wam: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone?, wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę?Ojcze nasz? Zdrowaś? Chwała Ojcu?…

Modlitwa o miłość

Modlitwa o miłość Duchu Święty, przyjdź do mego serca. O Boże żywy, mocą Twoją świętą pociągnij me serce ku sobie. Racz mi udzielić roztropnej miłości i daru świętej bojaźni. Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem, aby każdy ciężar stał się dla mnie lekki.…

Modlitwa za młodzież

Modlitwa za młodzież Ojcze nasz, zatroskani o młodzież, prosimy Cię o szczególne dla niej łaski. Pomóż młodym znaleźć prawdę której pragną, i spraw, by nie gorszyłi się fałszem i obłudą świata. Zachowaj ich wrażliwe dusze od zła i niemoralności, która odbiera sens życia i nadzieję oraz oddala od Ciebie, Boże, który jesteś dobrem jedynym i celem naszym.…
Top