Tag Archives: osierny

Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu

Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ja na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się na nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei.…

abyśmy szukali Twojej jedynej prawdy

…abyśmy szukali Twojej jedynej prawdy… Boże wieczny i miłosierny, Ty jesteś Bogiem pokoju, miłości i jedności. Prosimy Cię, Ojcze, i błagamy Cię, zgromadź Twoim Duchem to, co jest rozproszone, zjednocz i odnów to, co jest podzielone. Zechciej także udzielić nam nawrócenia do Twojej jedności, abyśmy szukali Twojej jedynej prawdy, a strzegli się wszelkiej niezgody.…
Top