Tag Archives: owieka

Ave Maria

Ave Maria Bądź pozdrowiona, Maryjo, niewiasto uboga i pokorna, błogosławiona przez najwyższego! dziewico nadziei, proroctwo nowych czasów, przyłączamy się do Twojego hymnu chwały, by sławić miłosierdzie Pana, by głosić nadejście królestwa i całkowite wyzwolenie człowieka. Bądź pozdrowiona, Maryjo, pokorna służebnico Pańska, pełna chwały Matko Chrystusa!…

Intencje Apostolstwa Modlitwy na grudzień 2009

Intencja ogólna: Aby dzieci były szanowane i kochane i nigdy nie stawały się ofiarami rozlicznych form wyzysku. Intencja misyjna: Aby w Boże Narodzenie narody ziemi uznały w Słowie wcielonym światłość oświecającą każdego człowieka, a kraje otwarły drzwi Chrystusowi, Zbawicielowi świata. —– Intencje są wyznaczone przez papieża Benedykta XVI.…

Maryjna modlitwa za misjonarzy

Maryja, Matka każdego człowieka Ty, która zachowałaś w sercu cuda zdziałane przez Boga, spraw abyśmy przyjęli Dobrą Nowinę dla dawania wszędzie jej świadectwa. Uczyń nas zdolnymi do zrozumienia wołania pełnego nadziei i o ratunek, który wznosi się do Boga od wszystkich narodów, aby stać się ludem, który wzrasta w WIERZE przekazując ja; który wzrasta w MILOSCI uważając za bliźniego każdego człowieka; który wzrasta w POSLUGIWANIU popierając wszystkich, którzy głoszą Ewangelie aż po krańce ziemi.…

Modlitwa za człowieka, którego pokocham

Modlitwa za człowieka, którego pokocham Panie, który stworzyłeś mężczyznę i niewiastę, aby wspólnie stali się podobni Tobie! Gdzieś wzrasta i rozwija się ten, którego mi przeznaczyłeś na towarzysza życia. Błogosław mu. Otocz opieką. Chroń od niebezpieczeństw. Przygotuj go do spełnienia roli, jaką dla niego przewidziałeś.…
Top