Tag Archives: patrona

Modlitwa o wstawiennictwo świętego patrona

Modlitwa o wstawiennictwo świętego patrona

Modlitwa o wstawiennictwo świętego patrona Święty Patronie mój, dziękuję Ci za dotychczasową opiekę, jaką mnie otaczałeś i błagam Cię nie wypuszczaj mnie nadal z Twojej opieki łaskawej. Bądź przed tronem Boga wszechmogącego moim orędownikiem i uproś mi przebaczenie grzechów, w które tak często wpadam, wypraszaj obfite łaski, abym nimi wspomożony mógł zwyciężyć wszystkie pokusy świata i postępować na drodze cnót, którymi Ty za życia jaśniałeś.…

Modlitwa do świętego Józefa Patrona życia wewnętrznego

Modlitwa do świętego Józefa Patrona życia wewnętrznego Święty Józefie, Patronie życia wewnętrznego, naucz mnie mądrości Świętych, abym wszędzie Boga odnajdywał, w pracy i modlitwie, w pociechach i doświadczeniach; pomny na obecność Jego stale podziwiała wielkość i niepojęte zrządzenia i poddawała się we wszystkim ojcowskiej Opatrzności.…

Modlitwa do św. Floriana patrona strażaków

Modlitwa do św. Floriana patrona strażaków Święty Florianie – módl się za nami. Nieustraszony męczenniku Chrystusowy, Niezwyciężony obrońco wiary świętej, Mężny rycerzu Chrystusowy, Setniku umiłowany przez swych żołnierzy, Wraz z żołnierzami umęczony za wiarę, Pelikanie krwią męczeńską płynący, Przemożny orędowniku u Boga w czasie klęsk żywiołowych, Obrońco nasz przed klęską ognia, Patronie walczących z klęską pożarów, Przykładzie stanu rycerskiego, Opiekunie polskiego narodu, Wielokrotny obrońco naszego miasta, Od wieków czczony na Kleparzu, Orędowniku we wszystkich naszych potrzebach, Módlmy się: Męczenniku święty, święty Florianie, Twoje relikwie zostały przed wiekami do Ojczyzny naszej z wielką czcią przywiezione i częściowo złożone w naszym kościele, – Ciebie, wybrano na patrona naszej parafii, – prosimy Cię święty nasz patronie, abyś tak jak dawniej wyjednywał łaski i cuda u Boga, tak i teraz nie przestawał być naszym obrońcą i orędownikiem przed Bogiem oraz chronił nas od wszystkiego złego.…

Modlitwa do świętego Józefa, Patrona Kościoła katolickiego

Modlitwa do świętego Józefa, Patrona Kościoła katolickiego O najpotężniejszy Patriarcho, święty Józefie, Patronie Kościoła katolickiego, który zawsze wzywał Twej pomocy we wszystkich uciskach i utrapieniach, zwróć swe miłosierne oczy z tronu Twej chwały na świat katolicki. Niech Twe ojcowskie serce wzruszy się na widok Kościoła – duchowej Oblubienicy Chrystusa i Jego Namiestnika, prześladowanych przez nieprzyjaciół. Przez bolesne strapienia, jakich doświadczyłeś na ziemi, pociesz naszego Papieża, ochraniaj go i przyczyń się za nim u Dawcy pokoju i miłości, aby po oddaleniu wszelkich doświadczeń i po przezwyciężeniu wszystkich błędów cały Kościół mógł służyć Najwyższemu Bogu w pełnej wolności.…
Top