Tag Archives: pok

Przybieżeli do Betlejem pasterze

Przybieżeli do Betlejem pasterze, grając skocznie Dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze Tobie z serca ochotnego, o Boże! Chwała na wysokości, Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli, jak żywi.…
Top