Tag Archives: pokor

Oddanie się Opatrzności Bożej

Akt wiary w Opatrzność BożąBoże mój! Nie wiem, co mnie dzisiaj czeka. Tyle tylko wiem, że mnie nic nie spotka, czego byś Ty pierwej nie przewidział, nie dopuścił lub nie rozkazał od wieków: to mnie uspokaja. Uwielbiam Twoje odwieczne i niedościgłe wyroki, skłaniam czoło stojąc z jak największą pokorą przed obliczem Twoim, wielbię miłość i dobroć Twoją ku mnie.…

Koronka do św. Agnieszki

Koronka do św. Agnieszki W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Na medaliku ze św. Agnieszką Rzymską: Wierzę w Boga? Na pojedynczym dużym paciorku: Święta Agnieszko, Patronko moja, proszę Cię, abyś wyprosiła mi łaskę naśladowania Twoich świętych Cnót. Módl się za mnie teraz i w godzinę śmierci mojej, abym połączyła się jak Ty z Boskim Oblubieńcem.…

Modlitwa o pokorę

O pokorę Boże, który sprzeciwiasz się pysznym, a łaskę dajesz pokornym, udziel mi cnoty prawdziwej pokory. Spraw, abym naśladując pokorę Twego Syna Jedynego, a mojego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, nigdy nie obrażał Cię pychą. Udziel mi łaski coraz pełniejszego rozumienia miejsca pokory w życiu ucznia Jezusa Chrystusa.…
Top