Tag Archives: polecam

Strumienie Miłosierdzia 2010

Strumienie Miłosierdzia 2010

Strumienie Miłosierdzia 19-20 listopada 2010 Strumienie Miłosierdzia 19-20 listopada 2010 “OGŁASZAMY KRÓLESTWO BOŻE W NAS” (por. Łk 17.20) Szczególnie polecam wszystkim tym, którzy w ostatnim czasie doświadczyli zła w swoim życiu lub pragną odnowienia swojego życia. Jeżeli nie możecie być na całości można przyjść na konferencję przed Mszą św.…

Oddanie się pod opiekę św. Walentego

Oddanie się pod opiekę św. Walentego Św. Walenty! Cieszę się z chwały, którą teraz doznajesz w niebie i czci, jaką jesteś otaczany tu na ziemi. Tobie polecam wszystkie moje potrzeby duchowe i cielesne, abyś je przedstawił Bogu wszechmogącemu. Mniej mnie w opiece, szczególnie w ostatniej godzinie mojego życia, abym za Twoją przyczyną dostąpił spotkania z Bogiem i z Tobą w społeczności świętych.…

Modlitwa za poległych żołnierzy

Modlitwa za poległych żołnierzy Panie, Boże Wszechmogący, polecam Twemu miłosierdziu dusze naszych poległych żołnierzy, którzy oddali swe życie w obronie drogiej Ojczyzny i przelali swoją krew w obronie nie tylko naszego kraju, ale i Wiary świętej. O Boże, niech to ich męczeństwo poniesione w obronie Wiary i Ojczyzny uwolni ich dusze z czyśćca i wyjedna wieczną nagrodę w niebie.…

Wezwania do św. Józefa

Wezwania do św. Józefa Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Błogosławionej Dziewicy Maryi, mój najmilszy Opiekunie, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twą po-moc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą gorącością ducha Tobie się polecam.…

Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi Dziewicy

Pomnij Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi Dziewicy, mój najmilszy Opiekunie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twą pomoc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony, przychodzę do Ciebie, święty Józefie i z całym żarem ducha Tobie się polecam. Nie odrzucaj mojej modlitwy, przybrany Ojcze Odkupiciela, ale przyjmij ją łaskawie i wysłuchaj.…
Top