Tag Archives: pot

Modlitwa do świętego O. Pio

Modlitwa do świętego O. PioŚwięty Ojcze Pio, naznaczony świętymi znakami Męki naszego Zbawiciela, Ciebie wybrał Bóg, abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę i cuda Bożej miłości. Bądź w niebie naszym patronem, a gdy wzywamy Twego potężnego wstawiennictwa u tronu Bożego Miłosierdzia, uproś nam przebaczenie grzechów, łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii i radość trwania w Kościele świętym.Broń…

Modlitwa harcerska

Modlitwa harcerska Wszechmogący Miłosierny Boże, który przemawiasz do serc i dusz ludzkich przedziwną świata harmonią i niewysłowioną pięknością i potęgą przyrody. który dajesz wszelkiemu stworzeniu moc życia. któryś obdarzył w Twojej hojnej i nieograniczonej szczodrobliwości człowieka rozumem i łaską zbawienia, któryś dał nam Syna Swego i ustanowił Kościół ku opiece nad duszami naszymi, który nie odmawiasz mej pokornej prośbie, spraw, byśmy wiernie i niezachwianie trwali w Twej świętej wierze, a Ojczyźnie naszej Polsce i przyrzeczeniu harcerskiemu zawsze byli wierni.…
Top