Tag Archives: rodz

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

Kyrie,eleison. – Chryste, eleison. Kyrie, eleison. Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu Świata, Boże – Duchu Święty, Boże – Święta Trójco, Jedyny Boże – Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego – wybaw nas. Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego – Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza – Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię – Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu – Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony – Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu – Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia – Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia – Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze – Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia – Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy – Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników – Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców – Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice – Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych – Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących – Krwi Chrystusa, pociecho płaczących – Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących – Krwi Chrystusa, otucho umierających – Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych – Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego – Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej – Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza – Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata ?…
Top