Tag Archives: Serca

Wezwania do Ducha Świętego

Wezwania do Ducha Świętego Duchu Święty Boże, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami.Duchu Święty Boże, który wydajesz świadectwo o Chrystusie,Duchu Święty Boże, który kierujesz losami ludzkości,Duchu Święty Boże, który napełniasz okrąg ziemi,Duchu Święty Boże, z którego wszelka moc pochodzi,Duchu Święty Boże, który nauczasz nas swej prawdy,Duchu Święty Boże, który przebywasz w naszych sercach,Duchu Święty Boże, który przenikasz najskrytsze tajniki serca,Duchu Święty Boże, który oświecasz nasze myśli,Duchu Święty Boże, który odradzasz nas duchowo,Duchu Święty Boże, miłosierny dawco darów,Duchu Święty Boże, Duchu mądrości i rozumu,Duchu Święty Boże, Duchu rady, męstwa i pobożności,Duchu Święty Boże, Duchu bojaźni Bożej i roztropności,Duchu Święty Boże, który napełniałeś Apostołów odważnie głoszących Chrystusa,Duchu Święty Boże, Pocieszycielu nasz drogi,Duchu Święty Boże, który oczyszczasz nasze serca,Duchu Święty Boże, który nas ożywiasz i czynisz dziećmi Bożymi,Duchu Święty Boże, odwieczne źródło pociechy,Duchu Święty Boże, Duchu mocy umacniającej w naszych troskach,Duchu Święty Boże, który prowadzisz nas na drodze doskonałości,Duchu Święty Boże, Duchu ciszy otwartej na Boga,Duchu Święty Boże, ożywcze źródło mocy,Duchu Święty Boże, Duchu radości płynącej z życia w Prawdzie,Duchu Święty Boże, dawco wiary, pokoju i żarliwości,Duchu Święty Boże, światłości Patriarchów,Duchu Święty Boże, natchnienie Proroków,Duchu Święty Boże, kierujący posługą Apostołów,Duchu Święty Boże, zwycięstwo męczenników,Duchu Święty Boże, mądrości wyznawców,Duchu Święty Boże, czystości dziewic,Duchu Święty Boże, namaszczenie wszystkich świętych Pańskich,Duchu Święty Boże, który tworzysz, ożywiasz i uświęcasz Kościół Chrystusowy.…

Uwielbienie Miłosierdzia Bożego przez Siostrę Faustynę

Uwielbienie Miłosierdzia Bożego przez Siostrę Faustynę Litania pochodzi z Dzienniczka św. Siostry FaustynyMiłość Boża kwiatem, a Miłosierdzie owocem. Niech dusza wątpiąca czyta te uwielbienia Miłosierdzia Bożego i stanie się ufająca.Miłosierdzie Boże, wytryskujące z łona Ojca,Ufam Tobie Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga, Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta, Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki ni anielski,Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście, Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa,Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów, Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego, Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego, Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników,Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii świętej, Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła świętego, Miłosierdzie Boże, w Sakramencie Chrztu Świętego, Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa, Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie, Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w godzinie śmierci, Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia, Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego, Miłosierdzie Boże, w nawróceniu zatwardziałych grzeszników, Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla Aniołów, niepojęte dla świętych, Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach Bożych, Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy, Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela, Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu, Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego, Miłosierdzie Boże, (korono wszystkich dzieł Boga), Miłosierdzie Boże, (w którym) wszyscy jesteśmy zanurzeni, Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych, Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych, Miłosierdzie Boże, odpocznienie serc i pokoju wśród trwogi, Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycenie dusz świętych, Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei.O…
Top