Tag Archives: siebie

Na świętej Uczcie Baranka

Na świętej Uczcie Baranka

3.Już Chrystus Paschą jest naszą? i szczerej prawdy zaczynem, niewinnym Bożym Barankiem, ? co siebie złożył w ofierze.4.O jakże cenna Ofiara, ? przez którą piekło jest starte, ? a lud wychodzi z niewoli, ? by pełnię życia odzyskać.5. O stań się, Jezu, dla duszy ?…

Sposoby czynienia miłosierdzia

Sposoby czynienia miłosierdzia?Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia, czyn, słowo, modlitwa.? Dz. 742 Przykazanie miłościBędziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.Uczynki miłosierne co do duszyGrzesznych upominać.…

Duszo Chrystusowa

Duszo Chrystusowa Duszo Chrystusowa, uświęć mnieCiało Chrystusowe, zbaw mnie.Krwi Chrystusowa, napój mnie.Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.Męko Chrystusowa, umocnij mnie.dobry Jezu, wysłuchaj mnie.W ranach Twoich ukryj mnie.Nie dozwól mi oddalić się od Ciebie.Od wroga złośliwego obroń mnie.W godzinę śmierci mojej wezwij mnie.każ…
Top