Tag Archives: spod

Litania do Krwi Chrystusa

Litania do Krwi Chrystusa

Litania do Krwi ChrystusaKyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.Synu Odkupiciela świata, Boże,Duchu Święty, Boże,Święta Trójco, jedyny Boże,Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas!Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze,Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,Krwi Chrystusa, otucho umierających,Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.…

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

Kyrie,eleison. – Chryste, eleison. Kyrie, eleison. Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu Świata, Boże – Duchu Święty, Boże – Święta Trójco, Jedyny Boże – Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego – wybaw nas. Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego – Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza – Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię – Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu – Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony – Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu – Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia – Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia – Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze – Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia – Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy – Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników – Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców – Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice – Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych – Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących – Krwi Chrystusa, pociecho płaczących – Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących – Krwi Chrystusa, otucho umierających – Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych – Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego – Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej – Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza – Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata ?…

Litania Ostrobramska

Matko Boska Ostrobramska w podwójnej koronie, Módl się za nami Matko Boska Ostrobramska Orłem i Pogonią, Módl się za nami Matko Boska Ostrobramska w warownej kaplicy, Módl się za nami Matko Boska Ostrobramska wileńskiej ulicy, Módl się za nami Matko Boska – śliczna Panno w pozłacanej szacie, Módl się za nami Matko Boska – moja Matko z dziecięcych zdrowasiek, Módl się za nami Matko nasza z codziennego szkolnego pacierza, Módl się za nami Matko Wilnian – ta z hejnału katedralnej wieży, Módl się za nami Matko z wierszy Adamowych, adamowych filareckich pieśni, Módl się za nami Matko tych, co przy Twej Bramie ginęli we wrześniu, Módl się za nami Matko nasza partyzancka z ryngrafów szlacheckich, Módl się za nami Matko ofiar zawleczonych do łagrów sowieckich, Módl się za nami Matko armii spod Tobruku i tej spod Lenino, Tych, co szli przez Ziemię Świętą na Monte Cassino, Módl się za nami Matko Boska Ostrobramska z księżycowym sierpem, Módl się za nami Matko Boska Miłosierna dla tych, którzy cierpią, Módl się za nami Matko w niebie królująca, ku której – stęsknione… Kroczą marszem już ostatnim, ostatnie plutony, Módl się za nami Wyznacz trasę, trudną trasę, ale dobrze znaną, Daj nam dojść do Twego nieba poprzez Ostrą Bramę. hastagi na stronie: #litania ostrobramska…

Pasterze mili, coście widzieli?

Pasterze mili, coście widzieli? Widzieliście maleńkiego, Jezusa narodzonego, Syna Bożego, Syna Bożego. Co za pałac miał, gdzie gospodą stał? Szopa bydłu przyzwoita, I to jeszcze źle pokryta, Pałacem była, pałacem była. Jakie łóżeczko, miał Paniąteczko? Marmur twardy, żłób kamienny, Na tym depozyt zbawienny, Spoczywał łożu, spoczywał łożu.…
Top