Tag Archives: tak

Modlitwa do Niepokalanej Maryi Panny św. Ojca Pio

Modlitwa do Niepokalanej Maryi Panny św. Ojca Pio

Modlitwa do Niepokalanej Maryi Panny św. Ojca Pio Moja najczystsza Matko, moja dusza tak nędzna, cała splamiona grzechem, woła do Twego matczynego serca. Błagam Cię, racz w swej dobroci zlać na mnie choć trochę łaski, która spłynęła na Ciebie z tak nieskończoną hojnością z Bożego serca.…

Modlitwa św. Maksymiliana Kolbego do Najświętszej Panny

Modlitwa św. Maksymiliana Kolbego do Najświętszej Panny Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza. Dozwól, bym własnym kosztem Cię chwalił. Dozwól, bym dla Ciebie i tylko dla Ciebie żył, pracował, cierpiał, wyniszczył się i umarł. Dozwól, bym się przyczynił do jak największego wyniesienia Ciebie.…

Modlitwa bł. Jana Pawła II z kaplicy objawień Cudownego Medalika

Modlitwa bł. Jana Pawła II z kaplicy objawień Cudownego Medalika Madonno z Cudownego Medalika Sióstr Miłosierdzia, o Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.Tę modlitwę podpowiedziałaś, Maryjo, w tym właśnie miejscu, świętej Katarzynie Laboure, sto pięćdziesiąt lat temu; to wezwanie wybite na Medaliku nosi teraz i wymawia tylu wiernych na całym świecie!…

Modlitwa o wstawiennictwo świętego patrona

Modlitwa o wstawiennictwo świętego patrona Święty Patronie mój, dziękuję Ci za dotychczasową opiekę, jaką mnie otaczałeś i błagam Cię nie wypuszczaj mnie nadal z Twojej opieki łaskawej. Bądź przed tronem Boga wszechmogącego moim orędownikiem i uproś mi przebaczenie grzechów, w które tak często wpadam, wypraszaj obfite łaski, abym nimi wspomożony mógł zwyciężyć wszystkie pokusy świata i postępować na drodze cnót, którymi Ty za życia jaśniałeś.…

Modlitwa matki oczekującej potomstwa

Modlitwa matki oczekującej potomstwa Matko Najświętsza, gdy Bóg okrywał Cię płaszczem macierzyńskiej godności, przyrzekłaś Mu: Oto ja służebnica Pańska. I dochowałaś obietnicy ? nigdy nie zgrzeszyłaś. Matko, w tym moim stanie czuję się tak bardzo bliska Bogu. Z głębi serca, które wierzy głęboko i kocha Go szczerze, wyrywa mi się podobne słowo.Boże…
Top