Tag Archives: uchaj

Litania do św. Anny

Litania do św. Anny

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami Duchu święty, Boże – zmiłuj się nad nami Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami Święta Maryjo, módl się za nami Święta Anno, módl się za nami Święta Anno, Matko Najświętszej Maryi Panny, módl się za nami Święta Anno, Służebnico Ojca Przedwiecznego, módl się za nami Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bożego, módl się za nami Święta Anno, świątynio Ducha Świętego, módl się za nami Święta Anno, piastunko Jezusa i Maryi, módl się za nami Święta Anno, naczynie wybrane Opatrzności Bożej, módl się za nami Święta Anno, miłościa Bożą pałająca, módl się za nami Święta Anno, chlubo wszystkich matek, módl się za nami Święta Anno, przykładzie małżonek, módl się za nami Święta Anno, wzorze wszystkich matek, módl się za nami Święta Anno, Matko najgodniejsza, módl sie za nami Święta Anno, Matko najmilsza, módl się za nami Święta Anno, Matko łaskawa, módl się za nami Święta Anno, cicha i pokorna, módl się za nami Święta Anno, Matko sprawiedliwa, módl się za nami Święta Anno, wzorze wychowania dzieci dla Boga, módl się za nami Święta Anno, wzorze cichego życia domowego, módl się za nami Święta Anno, aniele cierpliwości i wyrozumienia, módl się za nami Święta Anno, mistrzyni modlitwy i ofiary, módl się za nami Święta Anno, nauczycielko prawdy i miłości, módl się za nami Święta Anno, nadziejo chorych i neiszczęśliwych, módl się za nami Święta Anno, obrono sierot i wdów, módl się za nami Święta Anno, pociecho ubogich i opuszczonych, módl się za nami Święta Anno, ucieczko błądzących, módl się za nami Święta Anno, opiekunko żniwnych pól, módl się za nami Święta Anno, Przemożna Orędowniczko u Boga, módl się za nami My grzeszni do Ciebie wołamy, wysłuchaj nas Ąnno Święta Przez święte macierzyństwo Twoje, wysłuchaj nas Anno Święta Przez ofiarowanie Twej Niepokalanej Córki Bogu, wysłuchaj nas Anno Święta Przez cnoty i zasługi Twoje, wysłuchaj nas Anno Święta Przez radości i cierpienia Twoje, wysłuchaj nas Anno Święta Przez błogosławioną śmierć Twoją, wysłuchaj nas Anno Święta Przez chwałę Twoją, wysłuchaj nas Anno Święta Abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i jedność wyjednała, wysłuchaj nas Anno Święta Abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała, wysłuchaj nas Anno Święta Abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała, wysłuchaj nas Anno Święta Abyś podróżujących i pielgrzymujących od wypadków zachowała, wysłuchaj nas Anno Święta Abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie błogosławiła, wysłuchaj nas Anno Święta Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła, wysłuchaj nas Anno Święta.…

Nowenna do Chojeńskiej Matki Bożej Pocieszenia

Najświętsza i Niepokalana Dziewico, Matko Boża, Maryjo! W swej nieskończonej dobroci ubogacił Cię Bóg taką obfitością swych łask, że stałaś się ich Pośredniczką dla nas, wszystkich ludzi. Racz zatem łaskawie wejrzeć na mnie z Twego łaskami słynącego Obrazu w Pasierbcu i wyjednaj mi u Boga w Trójcy Świętej Jedynego tę łaskę, o którą Cię najpokorniej proszę… Przyrzekam skorzystać z niej dla zbawienia mej duszy i zachować na zawsze najgorętszą wdzięczność dla Twojego Boskiego Syna i dla Ciebie, o Maryjo!…

Modlitwa matki z dzieckiem

Modlitwa matki z dzieckiem Św. Gerard Majella (1726-1755), Redemptorysta Wszechmogący i Wieczny Boże, Ty, który za sprawą Ducha Świętego przygotowałeś ciało i duszę chwalebnej Dziewicy Maryi na godny przybytek dla Twojego Boskiego Syna i uświęciłeś św. Jana Chrzciciela, kiedy jeszcze był w łonie matki, wysłuchaj modlitw Twojej pokornej służebnicy, która prosi Cię, przez wstawiennictwo św.…
Top