Tag Archives: umys

Chryste, Tyś życiem

Chryste, Tyś życiem

2.Łaską przeniknij swą nasze umysły, ? umocnij wiarę wieczystą jasnością. ? Darem nadziei i pełnią miłości ? rozpłomień serca.3.Mocą swą własną odniosłeś zwycięstwo ? nad naszym wrogiem, więc oddal go od nas. ? Poślij nam Ducha, by z nami pozostał ?…

Boże wszechmocny

2. Stwórco wszystkiego, Ojcze, źródło życia, ? Ty nas kształtujesz na swe podobieństwo. ? Udziel nam wiary, która niech zasłuży -na Twą nagrodę.3. Duchu płomienny, światło i miłość, ? władasz stworzeniemz dobrocią i mocą. ? Odnów umysły, rozpal swoim żarem ?…

Uwielbienie Miłosierdzia Bożego przez Siostrę Faustynę

Uwielbienie Miłosierdzia Bożego przez Siostrę Faustynę Litania pochodzi z Dzienniczka św. Siostry FaustynyMiłość Boża kwiatem, a Miłosierdzie owocem. Niech dusza wątpiąca czyta te uwielbienia Miłosierdzia Bożego i stanie się ufająca.Miłosierdzie Boże, wytryskujące z łona Ojca,Ufam Tobie Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga, Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta, Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki ni anielski,Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście, Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa,Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów, Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego, Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego, Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników,Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii świętej, Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła świętego, Miłosierdzie Boże, w Sakramencie Chrztu Świętego, Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa, Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie, Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w godzinie śmierci, Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia, Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego, Miłosierdzie Boże, w nawróceniu zatwardziałych grzeszników, Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla Aniołów, niepojęte dla świętych, Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach Bożych, Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy, Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela, Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu, Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego, Miłosierdzie Boże, (korono wszystkich dzieł Boga), Miłosierdzie Boże, (w którym) wszyscy jesteśmy zanurzeni, Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych, Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych, Miłosierdzie Boże, odpocznienie serc i pokoju wśród trwogi, Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycenie dusz świętych, Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei.O…

Litania zwycięstwa

Litania zwycięstwaWielbię Rany i Krew Chrystusa.Ona uzdrawia moje ciało,Ona koi moją duszę,Ona leczy mój umysł. Chwała i moc Barankowi Bożemu, który za nas wśród mąk przelał swoją Krew.Jego Krew ma moc oczyszczenia,Jego Krew ma moc przebaczenia,Jego Krew ma moc wyzwolenia,Jego Krew ma moc odnowienia,Jego Krew ma moc ocalenia,Jego Krew zwycięża.…
Top