Tag Archives: weso

Anioł pasterzom mówił

Anioł pasterzom mówił

Anioł pasterzom mówił 1. Anioł pasterzom mówił: ? ?Chrystus się wam narodził ? w Betlejem, nie bardzo podłym mieście, ? narodził się w ubóstwie, ? Pan wszego stworzenia.? 2. Chcąc się dowiedzieć tego ? poselstwa wesołego, ? bieżeli do Betlejem skwapliwie, ?…

Anioł pasterzom mówił, Chrystus się wam narodził

Anioł pasterzom mówił: Chrystus się wam narodził w Betlejem, nie bardzo podłym mieście, narodził się w ubóstwie Pan wszego stworzenia. Chcąc się dowiedzieć tego poselstwa wesołego, bieżeli do Betlejem skwapliwie, znaleźli Dziecię w żłobie, Maryję z Józefem. Taki Pan chwały wielkiej uniżył się Wysoki; pałacu kosztownego żadnego nie miał zbudowanego Pan wszego stworzenia.…

W żłobie leży, któż pobieży kolędować małemu

W żłobie leży, któż pobieży kolędować małemu Jezusowi Chrystusowi dziś nam narodzonemu? Pastuszkowie przybywajcie! Jemu wdzięcznie przygrywajcie Jako Panu naszemu My zaś sami z piosneczkami za wami pospieszymy A tak tego Maleńkiego niech wszyscy zobaczymy Jak ubogo narodzony płacze w stajni położony Wiec Go dziś ucieszymy Naprzód tedy niechaj wszędy zabrzmi świat w wesołości Ze posłany nam jest dany Emmanuel w niskości Jego tedy przywitajmy, z aniołami zaśpiewajmy Chwała na wysokości!…

Z Narodzenia Pana dzień dziś wesoły

Z Narodzenia Pana dzień dziś wesoły, wyśpiewują chwałę Bogu żywioły. Radość ludzi wszędzie słynie, Anioł budzi przy dolinie pasterzy, co paśli pod borem woły. Wypada wśród nocy ogień z obłoku, dumają pasterze w takim widoku. Każdy pyta, co się dzieje, czy nie świta, czy nie dnieje?…
Top