Tag Archives: wina

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pośpieszajcie przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pośpieszajcie przywitać Pana. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie z wszystkimi znaki, danymi sobie. Jako Bogu cześć Mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości: Jako Bogu cześć Mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości: Ach witaj, Zbawco, z dawna żądany, tyle tysięcy lat wyglądany.…
Top