Tag Archives: wraz

Bądź pozdrowiony, Jezu

Bądź pozdrowiony, Jezu

2. ?Dopuśćcie do Mnie dzieci, ? nie zabraniajcie im?. ? Tak powiedziałeś Jezu ? dwunastu uczniom swym.3. Sam byłeś kiedyś dzieckiem, ? dziecięce troski znasz. -I cieszysz się wraz z nami, ? boś Ty Przyjaciel nasz.1. Rozkołysane dzwony, ? te z bliska, z daleka ?…

Modlitwa dla kierowcy

Modlitwa dla kierowcy O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia ? proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, o Panie, wszystkich, którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków.…

Akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski

Akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski Niepokalana Matko Jezusa i Matko moja ? Maryjo, Królowo Polski! Biorąc za wzór Sługę Bożego Jana Pawła II mówię dziś: cały(a) jestem Twój (a). Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego(ą) siebie, wszystko czym jestem; mój umysł, serce, wolę, ciało, zmysły, emocje, pamięć, zranienia, słabości, moją przeszłość od chwili poczęcia, teraźniejszość i przyszłość wraz ze śmiercią cielesną ?…

Akt oddania się Niepokalanemu Poczęciu

Akt oddania się Niepokalanemu Poczęciu Maryjo Niepokalana, oddaję się Tobie tak ufnie, jak oddał się Tobie sam Bóg. Wraz z Tobą pragnę Mu – za Jego łaską – odpowiedzieć na Jego miłość do człowieka. Ty całą swą istotą rodzisz Chrystusa i utożsamiasz nas z Nim, kształtując na Jego obraz i podobieństwo.…
Top