Tag Archives: wszystkich

Uwielbienie Miłosierdzia Bożego przez Siostrę Faustynę

Uwielbienie Miłosierdzia Bożego przez Siostrę Faustynę Litania pochodzi z Dzienniczka św. Siostry FaustynyMiłość Boża kwiatem, a Miłosierdzie owocem. Niech dusza wątpiąca czyta te uwielbienia Miłosierdzia Bożego i stanie się ufająca.Miłosierdzie Boże, wytryskujące z łona Ojca,Ufam Tobie Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga, Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta, Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki ni anielski,Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście, Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa,Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów, Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego, Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego, Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników,Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii świętej, Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła świętego, Miłosierdzie Boże, w Sakramencie Chrztu Świętego, Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa, Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie, Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w godzinie śmierci, Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia, Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego, Miłosierdzie Boże, w nawróceniu zatwardziałych grzeszników, Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla Aniołów, niepojęte dla świętych, Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach Bożych, Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy, Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela, Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu, Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego, Miłosierdzie Boże, (korono wszystkich dzieł Boga), Miłosierdzie Boże, (w którym) wszyscy jesteśmy zanurzeni, Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych, Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych, Miłosierdzie Boże, odpocznienie serc i pokoju wśród trwogi, Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycenie dusz świętych, Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei.O…

Modlitwa codzienna do świętego Józefa

Modlitwa codzienna do świętego Józefa O święty Józefie, mniemany Ojcze i Opiekunie Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, najmilszy Oblubieńcze Matki Jego, Przeczystej Dziewicy Maryi! Ja, N.N., Ciebie obieram sobie dziś i po wszystkie dni mego życia za Patrona, Ojca i Opiekuna i postanawiam mocno głosić i rozszerzać zawsze i wszędzie Twoją chwałę i cześć.…

Modlitwa dla kierowcy

Modlitwa dla kierowcy O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia ? proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, o Panie, wszystkich, którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków.…

Modlitwa w intencji podróżnych

Modlitwa w intencji podróżnych O Boże, Ojcze miłosierdzia, który wszystko stworzywszy, wszystko opatrujesz, chowasz i nad wszystkim z dziwną miłością czuwać nie przestajesz. Ty każdemu stworzeniu Twemu naznaczasz pokarm i dajesz przytułek. Ty ptaków szukających żywności uczysz dróg powietrznych i szczęśliwie na powrót do gniazda je przywodzisz.…
Top