Tag Archives: wys

Modlitwa do świętego Józefa Patrona życia wewnętrznego

Modlitwa do świętego Józefa Patrona życia wewnętrznego Święty Józefie, Patronie życia wewnętrznego, naucz mnie mądrości Świętych, abym wszędzie Boga odnajdywał, w pracy i modlitwie, w pociechach i doświadczeniach; pomny na obecność Jego stale podziwiała wielkość i niepojęte zrządzenia i poddawała się we wszystkim ojcowskiej Opatrzności.…

Modlitwa św. Augustyna

Modlitwa św. Augustyna Panie, Boże mój, jedyna nadziejo moja, wysłuchaj mnie, abym znużony, nie zaprzestał szukania Ciebie. Chcę zawsze szukać oblicza Twego gorliwie. Użycz siły szukającemu. Ty, który sprawiasz, że się Ciebie znajduje. Ty dajesz nadzieje wszystkim, którzy szukają prawdziwie. Ufam, że Cię odnajdę.…

Litania do Najświętszego Imienia Jezus

Kyrie,eleison. – Chryste, eleison. Kyrie, eleison. Jezu, usłysz nas. – Jezu, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu Świata, Boże – Duchu Święty, Boże – Święta Trójco, Jedyny Boże – Jezu, Synu Boga żywego – Jezu, Odblasku Ojca – Jezu, Jasności światła wiecznego – Jezu, Królu chwały – Jezu, Słońce sprawiedliwości – Jezu, Synu Maryi Panny – Jezu najmilszy – Jezu przedziwny – Jezu, Boże mocny – Jezu, Ojcze na wieki – Jezu, wielkiej rady Zwiastunie – Jezu najmożniejszy – Jezu najcierpliwszy – Jezu najposłuszniejszy – Jezu cichy i pokornego serca – Jezu, Miłośniku czystości – Jezu, miłujący nas – Jezu, Boże pokoju – Jezu, Dawco żywota – Jezu, cnót Przykładzie – Jezu pragnący dusz naszych – Jezu, Boże nasz – Jezu, Ucieczko nasza – Jezu, Ojcze ubogich – Jezu, Skarbie wiernych – Jezu, dobry Pasterzu – Jezu, Światłości prawdziwa – Jezu, Mądrości przedwieczna – Jezu, Dobroci nieskończona – Jezu, Drogo i Życie nasze Jezu, Wesele Aniołów – Jezu, Królu Patriarchów – Jezu, Mistrzu Apostołów – Jezu, Nauczycielu Ewangelistów – Jezu, Męstwo Męczenników – Jezu, Światłości Wyznawców – Jezu, Czystości Dziewic – Jezu, Korono wszystkich Świętych – Bądź nam miłościw – przepuść nam Jezu.…
Top