Tag Archives: ycie

MODLITWA VASSULI O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

MODLITWA VASSULI O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

MODLITWA VASSULI O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN Chwała Bogu na wysokościach Nieba! Chwała Temu, który podniósł mą duszę z wnętrzności ziemi. Chwała Światłości Trzykroć Świętej! To przez Jej wszechmocne: “niech się stanie”, stworzone zostały wszystkie rzeczy. Chwała Bogu, niezwyciężonemu, niezrównanemu we władzy! Chwała Nieśmiertelnemu, w którym jest nasza nieśmiertelność!…

Odwieczny i najwyższy Panie, wysłuchaj moją modlitwę

MODLITWA O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN Odwieczny i najwyższy Panie, wysłuchaj moją modlitwę. Moja dusza i moje serce pragnie Ciebie. Mój wzrok chce ujrzeć jedynie Ciebie. Nie ma bowiem boga równego Tobie ani nic nie jest tak wielkie jak Ty. Ty jeden bowiem jesteś zdumiewająco wielki.…

16.01.92 MODLITWA VASSULI O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

16.01.92 MODLITWA VASSULI O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN Panie Miłosierdzia, Twój lud potrzebuje pocieszenia. Twoje Ciało, podzielone, słabnie, a bardzo mało jest tych, którzy mogą Cię umocnić. Twój lud jest w rozpaczy, dlatego, Panie Miłosierdzia, usłysz i zobacz nasz ból. Amen. Modlitwy od Jezusa z objawienia Prawdziwe Życie w Bogu -Vassula Ryden -1985-2003…

30.08.91 MODLITWA VASSULI O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

30.08.91 MODLITWA VASSULI O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN Panie pełen Miłosierdzia, niech powrócą do Ciebie ci, którzy mówią: “pójdziemy naszą własną drogą.” Niech powrócą do posłuszeństwa Papieżowi ci chrześcijanie, którzy mówią mu: “pójdziemy naszą własną drogą.” Niech ich ludzka pycha spuści wzrok i niech ich zarozumiałość się ukorzy.…

11.11.87 MODLITWA O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

11.11.87 MODLITWA O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN Sprawiedliwy i Ukochany Ojcze, niech będzie błogosławione Twoje Imię. Zgromadź wszystkich Twoich wiernych. Niechaj Niebiosa głoszą Twoją Prawość. Niech wszystkie usta wychwalają bez przerwy Twoje Święte Imię. Niech zostanie usunięta złośliwość oszczerców. Wspomóż tych, których duch jest załamany.…
Top