Czytelnia

“Tajemnica Boga” Karola Wojtyły

“Tajemnica Boga” Karola Wojtyły.

W szafie jednego z krakowskich mieszkań przez ponad 60 lat leżały niepublikowane teksty Karola Wojtyły. Dopiero teraz ks. Szymon Fedorowicz, którego ojciec ? jako student – współpracował z przyszłym papieżem, postanowił je ujawnić. Nakładem Wydawnictwa WAM teksty ukażą się w zbiorze zatytułowanym Tajemnica Boga. Książka trafi do księgarń 7 października.

W 1951 roku, kiedy ks. Karol Wojtyła był wikariuszem parafii św. Floriana w Krakowie, wpadł na pomysł zorganizowania wymyślonych przez siebie nabożeństw – misteriów. Oparte były głównie na tekstach Pisma świętego przeplatanych własnymi komentarzami. Zaangażował w to przedsięwzięcie studentów. Jednym z nich był Jacek Fedorowicz. To on przez lata przechowywał oryginalne teksty Wojtyły. W kilka lat po jego śmierci, syn ks. Szymon Fedorowicz zdecydował się ujawnić maszynopis sprzed 60 lat.

Ksiądz Karol Wojtyła dawno skreślił te wersy, ale mają one w sobie tyle mocy słowa, co dobrze napisana sztuka. Stają się skarbem każdego, kto cenił sobie piękno i moc słów wypowiadanych przez Jana Pawła II. W tych osobistych komentarzach i zachętach wplecionych w teksty biblijne i liturgiczne autor, czyli ks. Wojtyła, daje nam przedsmak tego, czym karmił nas jako papież. Można powiedzieć, że te dotąd nieznane myśli młodego duszpasterza pozwalają zobaczyć, jak się zapowiadał, czym się fascynował za młodu, jak łączył modlitwę, liturgię czy para-liturgię z techniką teatralną, z recytacją i śpiewem
Jacek Siepsiak SJ, redaktor naczelny Wydawnictwa WAM

Błogosławiony Papież przemawiał na największych areopagach współczesnego świata. Stał się duchowym przewodnikiem dla niezliczonej rzeszy uczniów ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Co więcej, on nadal przemawia swoim słowem, świadectwem i świętością. Pozostał w Kościele, który jest wspólnotą pamięci. Odczytując po latach słowa księdza Karola Wojtyły ? Jana Pawła II, możemy inspirować się jego myślą i refleksją, jego sposobem przeżywania Ewangelii i dzielenia się nią z innymi. Możemy przyjąć jego kolejny, prosty tekst jako swoiste duchowe przesłanie zza grobu. Pozostaje ono nadal aktualne.
kardynał Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski

NAZWY NABOŻEŃSTW (w nawiasie polska nazwa)

LUMEN GENTIUM – Światłość Narodów (to nazwa nabożeństwa a obchodzi się święto: Ofiarowanie Pańskie, zwane popularnie Matki Boskiej Gromnicznej – 2 lutego)
CRUX CHRISTI – dosł. Krzyż Chrystusa (Pasja św. Mateusza – Wielki Tydzień)
CHRISTUS REX – Chrystus Król (Uroczystość Chrystusa Króla – ostatnia niedziela zwykła roku liturgicznego, czyli niedziela przed Adwentem, w tym roku 24 listopada)
IMMACULATA – Niepokalana (Niepokalane Poczęcie Najświętszej Marii Panny – 8 grudnia)

FRAGMENTY z książki:

“Przecież jasna rzecz, że nie wierzymy w świecę, ale wierzymy w ojcowską miłość Boga ku nam, a prócz tego wierzymy w siłę i skuteczność modlitwy, modlitwy Matki Boga i modlitwy naszej w różnych niebezpieczeństwach i trudnościach życia. Świeca zaś ma nam tylko ułatwić przypomnienie tej prawdy wiary, jej zaktualizowanie w danej chwili.”

“Gdy tedy podziwiamy w Niepokalanym Poczęciu tajemnicę Boga w Niej, możemy być pewni, że takie jest Jej życzenie, abyśmy zwrócili wzrok w stronę własnego serca i odnaleźli podobną tajemnicę Boga w nas. O, jakoż wtedy inaczej tłumaczy się nam życie. O jakże wówczas czujemy jego smak. Tajemnica Boga w człowieku taką ma moc przedziwną, że wszystko w niej się poczyna, co wzniosłe i wspaniałe. Niechajże teraz na chwilę zalegnie głębokie milczenie i niechaj każdy z nas skupi się bez słowa nad treścią tych słów: Bóg we mnie.”

Posłuchaj:

Karol Wojtyła “Tajemnica Boga” – mówi Paweł Adamczyk SJ

kardynał Dziwisz o książce:

Z radością dowiedzieliśmy się o odkryciu w prywatnych zbiorach kolejnego tekstu pióra księdza Karola Wojtyły. Odnalazł się zapis nabożeństw, opracowanych przez Duszpasterza studentów i przeprowadzonych przy ich udziale na początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku w krakowskiej parafii św. Floriana. Tekst odkrył ks. Szymon Fedorowicz w prywatnych zbiorach swojego zmarłego ojca Jacka, należącego do ?Środowiska? ks. Wojtyły. Fenomenem paraliturgicznych misteriów jest próba niezwykle prostego i życiowego wyjaśnienia sensu rozważanych prawd wiary. Oto przykład: Tajemnica krzyża. Nie wolno być poza nią. Nikt nie potrafi jej już wyrwać z losów człowieka. Im bardziej usiłuje tego dokonać, tym boleśniej wbija się ona w dzieje ludzkie. Człowiek albo się o nią rozbije, albo się przez nią ocali. Czy podobnie nie myślał Jan Paweł II, gdy umęczony chorobą i cierpieniem na oczach całego świata przyciskał do serca krzyż w ostatni Wielki Piątek swojego życia, osiem dni przed odejściem do domu Ojca?

Błogosławiony Papież przemawiał na największych areopagach współczesnego świata. Stał się duchowym przewodnikiem dla niezliczonej rzeszy uczniów ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Co więcej, on nadal przemawia swoim słowem, świadectwem i świętością. Pozostał w Kościele, który jest wspólnotą pamięci. Odczytując po latach słowa księdza Karola
Wojtyły ? Jana Pawła II, możemy inspirować się jego myślą
i refleksją, jego sposobem przeżywania Ewangelii i dzielenia się
nią z innymi. Możemy przyjąć jego kolejny, prosty tekst jako swoiste duchowe przesłanie zza grobu. Pozostaje ono nadal aktualne.

Dziękuję Wydawnictwu WAM za staranne wydanie Tajemnicy Boga, a Czytelnikom życzę głębokiego przeżycia spotkania z jej Autorem. Czekamy na jego kanonizację i modlimy się o nią, by jeszcze bardziej towarzyszył Kościołowi w pielgrzymce wiary.

Stanisław kardynał Dziwisz

Metropolita Krakowski

Similar Posts