Inne wiadomości Wydarzenia

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, zielone świątki

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Dzień Cierpienia w Intencji Misji 12.06.2011, godz. 00:01 Zapraszamy wszystkich chorych do wspierania misyjnego dzieła Kościoła ?mocą swej ludzkiej niemocy?. Szczególną

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Dzień Cierpienia w Intencji Misji

12.06.2011, godz. 00:01

Zapraszamy wszystkich chorych do wspierania misyjnego dzieła Kościoła ?mocą swej ludzkiej niemocy?. Szczególną okazją do tego będzie zbliżająca się Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która jest także Dniem Cierpienia w Intencji Misji.

Cierpienie przyjęte i przeżywane w łączności z Chrystusem staje szczególnym apostolstwem. Człowiek cierpiący – jak napisał bł. Jan Paweł II w swoim liście apostolskim ?Salvifici Dolores? – ?w duchowym wymiarze dzieła Odkupienia służy, podobnie jak Chrystus, zbawieniu swoich braci i sióstr. Nie tylko więc jest pożyteczny dla drugich, ale, co więcej – spełnia służbę niczym niezastąpioną. W Ciele Chrystusa, które nieustannie wyrasta z Krzyża Odkupiciela, właśnie cierpienie, przeniknięte duchem Chrystusowej Ofiary, jest niczym niezastąpionym pośrednikiem i sprawcą dóbr nieodzownych dla zbawienia świata. To ono, bardziej niż cokolwiek innego, toruje drogę łasce przeobrażającej dusze ludzkie?.

Idea misyjnego apostolstwa chorych zrodziła się w Holandii w Bloemendaal, a jej inicjatorem był ks. Jakub Willenborg. W roku kanonizacji św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki misji, (1925 r.) zorganizował on dla swoich chorych parafian dzień poświęcony misjom. Dzień ten przyniósł nieoczekiwane owoce. Chorzy nie tylko zainteresowali się ideą misyjną, ale zapragnęli swoje ludzkie cierpienia włączyć w tajemnice zbawcze Chrystusa, ofiarując je za misje i misjonarzy. W tym samym roku w Rzymie podczas Kongresu Misyjnego zaproponowano chorym, aby wspierali misje poprzez ten szczególnie trudny wymiar ludzkiego życia, jakim jest cierpienie. Wkrótce we Włoszech powstało Misyjne Apostolstwo Chorych zaczęło zataczać coraz szersze kręgi.
W 1935 r. za zgodą papieża Piusa XI Rada Wyższa Papieskich Dzieł Misyjnych uchwaliła, że w Uroczystość Zielonych Świąt będzie obchodzony Dzień Cierpienia w Intencji Misji.

(PDM/jl ? Biuro Prasowe KEP 2011)

hastagi na stronie:

Przeczytaj też!  Ofiarowanie Serca Jezusowego w celu wynagrodzenia za winy popełnione w ciągu dnia
#www zielone swiatki pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy