Inne Modlitwy za zmarłych

Wieczny odpoczynek

Wieczny odpoczynek

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju.
Amen.

Psalm 51 [50] / podczas obrzędu pogrzebu/

Wieczny odpoczynek racz mu (jej) dać, Panie,
A światłość wiekuista niechaj mu (jej) świeci.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
W ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
I oczyść mnie z grzechu mojego.

Wieczny odpoczynek racz mu (jej) dać, Panie,
A światłość wiekuista niechaj mu (jej) świeci.

Uznaję bowiem nieprawość moją,
A grzech mój jest zawsze przede mną.

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
I uczyniłem, co złe jest, przed Tobą.

Wieczny odpoczynek racz mu (jej) dać, Panie,
A światłość wiekuista niechaj mu (jej) świeci.

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku
I prawy w swoim sądzie.

Oto urodziłem się obciążony winą
I jako grzesznika poczęła mnie matka.

Wieczny odpoczynek racz mu (jej) dać, Panie,
A światłość wiekuista niechaj mu (jej) świeci.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
Naucz mnie tajemnic mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

Wieczny odpoczynek racz mu (jej) dać, Panie,
A światłość wiekuista niechaj mu (jej) świeci.

Spraw, abym usłyszał radość i wesele,
Niech się radują kości, które skruszyłeś.

Odwróć swe oblicze od moich grzechów
I zmaz wszystkie moje przewinienia.

Wieczny odpoczynek racz mu (jej) dać, Panie,
A światłość wiekuista niechaj mu (jej) świeci.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
I odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
I nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Wieczny odpoczynek racz mu (jej) dać, Panie,
A światłość wiekuista niechaj mu (jej) świeci.

Przywróć mi radość Twojego zbawienia
I wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

Będę nieprawych nauczał dróg Twoich
I wrócą do Ciebie grzesznicy.

Wieczny odpoczynek racz mu (jej) dać, Panie,
A światłość wiekuista niechaj mu (jej) świeci.

Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, Boże, mój Zbawco,
Niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.

Panie, otwórz wargi moje,
A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Wieczny odpoczynek racz mu (jej) dać, Panie,
A światłość wiekuista niechaj mu (jej) świeci.

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz,
A całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.

Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

Wieczny odpoczynek racz mu (jej) dać, Panie,
A światłość wiekuista niechaj mu (jej) świeci.

Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze,
I na wieki wieków. Amen.

Wieczny odpoczynek racz mu (jej) dać, Panie,
A światłość wiekuista niechaj mu (jej) świeci.

hastagi na stronie:

#wieczny odpoczynek #modlitwa wieczny odpoczynek #wieczny odpoczynek modlitwa tekst #wieczne odpoczywanie #WIECZNY ODPOCZYNEK PO ŁACINIE #wieczny odpoczynek mp3 #wieczny odpoczynek racz im dać tekst #modlitwa wieczny odpoczynek tekst #wieczny odpoczynek racz im dać panie #modlitwy wieczny odpoczynek

1 1 vote
Ocena

Similar Posts

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
jestem grzeszny
jestem grzeszny
7 lat temu

pokrop mnie hizopem a stanę się czysty obmyj mnie a na śnieg wybieleję

modlitewnik.pl
7 lat temu

Wieczny odpoczynek

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju.
Amen.