Inne Modlitwy codzienne

Zdrowaś Maryjo, Pozdrowienie Anielskie

Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)

Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen.

Po łacinie
Ave Maria (Zdrowaś Maryjo)

Ave Maria, gratia plena,
Dominus Tecum,
benedicta Tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris Tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.

Amen.

hastagi na stronie:

#pozdrowienie anielskie tekst #zdrowaś mario po łacinie #zdrowaś maryjo po łacinie wymowa #pozdrowienie anielskie #zdrowaś maryjo po łacinie mp3 #zdrowaś maryjo po łacinie #zdrowaś mario po łacinie wymowa #zdrowaś maryjo łaski pełna nuty

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy